Teknik Nyström Special

NYSTRÖM CYKEL

Inspiration från förr - Konstruerad för framtiden

TEKNIK NYSTRÖM SPECIAL

Tech Nyström Special nystrombike.com

Det finns många sätt att tillverka och konstruera en elcykel.

Nyström Cykel gör det med omsorg och med modern teknik. Elmotorn som vi har valt att använda för Nyström Special är kraftfull och rejäl. Det är en 48V borstlös motor med upp till 1000 Watt effekt. Vi har valt att använda en kraftfull motor av flera skäl. I vissa länder är det tillåtet med en hög effekt medan i Sverige är vi begränsade till 250W. Då använder vi bara en bråkdel av motorns kapacitet och den kommer att hålla mycket länge. Motorn sitter monterad direkt i bakhjulet och har en inbyggd växellåda samt ett frihjul som gör att den inte ger nämnvärt motstånd när man trampar med muskelkraft. Hela paketet består av nav, motor och växellåda. Växellådan är en planetväxellåda med tre st planethjul och ett fast utväxlingsföhållande 5 till 1. Rent praktiskt betyder det att motorn går fem varv när hjulet går ett varv runt.

Tech Nyström Special nystrombike.com

Nyström Special är utrustad med en 2-stegs växel för att kunna trampa både fort och

långsamt. Det är en specialkonstruerad växellåda som sitter monterad mellan tramporna och styrs av ett växlingsreglage på styret. I praktiken betyder det att man kan välja att cykla fort eller långsamt, med eller utan elassistans.

Tech Nyström Special nystrombike.com

Här på bilden ovan kan man se bakaxelns infästning i ramen. Den är utformad för att hålla bakhjulet i exakt position. Vi använder rostfria stålplattor för att hantera motorns kraftiga vridmoment. Allt monteras med kraftiga rostfria skruvar.

Nyström Special är utrustad med ett gasreglage. I vissa länder är det tillåtet att köra cykeln endast med hjälp av detta (som en moped), men i Sverige är det endast tillåtet med elassistans då man trampar. Gasreglaget kan dock användas för att aktivea Walk-Mode:


Ett undantag från regeln enligt ovan är att det är s.k. walk-mode, det betyder att gasreglaget kan användas för att köra cykeln väldigt långsamt, 6 km/h, utan att trampa. Bra då man t.ex. leder cykeln.

Tech Nyström Special nystrombike.com

Batteripaketet på Nyström Special är konstruerat av oss för att ge optimala prestanda och hög säkerhet.

Vi har valt att använda Samsung INR18650-35E celler. Det är de cellerna med det högsta energiinnehållet per cell. Dessutom använder vi många celler, 65st. Tillsammans ger det ett fantastiskt batteripaket med hela 760 Wh, konservativt räknat.

Vi använder ett övervakningssystem för batteripaketet (BMS) som är specialkonstruerat för att hantera laddning och körning på ett säkert sätt. Batteriet övervakas kontinuerligt med avseende på många olika parametrar, dessutom sker en balansering av cellernas spänningsnivå. Tillsammans ger det både hög säkerhet och lång livslängd.

Dubbel säkerhet:

Nyström Special är konstruerad med dubbel säkerhet, både vid laddning av batteriet och vid cykling.

Laddning - Batteriet övervakas av både BMS och laddaren.

Cykling - Batteriet övervakas av både BMS och motorns styrbox.

Tech Nyström Special nystrombike.com

Styrningen av elmotorn sker med absolut modernaste teknik. Motorns styrbox använder principen fältorienterad styrning. Det är ett sätt att styra de magnetfält som finns inne i motorn på ett mycket exakt sätt.

Detta gör att motorn alltid går optimalt, samtidigt som den är tyst och sparar på batteriets energi.

Nyström Special ger automatiskt elassistans när du trampar.

Tech Nyström Special nystrombike.com

Batteritanken är en integrerad del av cykeln. Formen följer ramen på ett naturligt sätt.

Förutom designen har batteritanken den viktiga funktionen att husera alla elkomponenter, såväl batteri som motorstyrbox och alla kablar.

Vi har omsorgsfullt konstruerat den för att klara av dessa uppgifter. Batteritanken är tillverkad av glasfiberkomposit, ett starkt och formstabilt material.

Vi har lagt ner mycket stor möda på att batteritanken ska vara både elegant och funktionell.

Tech Nyström Special nystrombike.com

Nyström Special är utrustad med en nyckelströmbrytare. Den har en viktig säkerhetsfunktion. Den stänger inte bara av strömmen till motorn, utan styr också så att både motorn och dess styrbox blir helt elektriskt isolerade. Ingen ström kan lämna batteriet när nyckelströmbrytaren är avstängd. När man vrider på nyckeln så är motorn redo att starta när man trampar iväg. När man har cyklat färdigt vrider man av nyckel och motorn blir strömlös. Skulle man glömma att vrida av nyckeln så blir motorn automatiskt strömlös efter 30 minuter.

Det gäller även om du glömmer att stänga av belysningen. Belysningen är rejäl med en LED H4 lampa som är mycket strömsnål. Strålkastarens mässingsring matchas av den eleganta ringklockan.

Tech Nyström Special nystrombike.com

Belysningen är rejäl med en LED H4 lampa som är mycket strömsnål. Strålkastarens mässingsring matchas av den eleganta ringklockan.